Hiện tại, Website của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố đang chạy thử nghiệm. Kính đề nghị các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố góp ý để hoàn chỉnh Website. Trân trọng cảm ơn.
Cụm thi đua 1
Cụm thi đua 2
Cụm thi đua 3
Cụm thi đua 4
Ông Nguyễn Ngọc Đức là Hội viên Hội Cựu chiến binh Chi hội khu phố 8, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí...
Anh Đoàn Thiên Phúc sinh năm 1989, ngụ tại Thành phố Hồ Chí Minh. Thiên Phúc tốt nghiệp khoa Công nghệ Thông tin trường Đại...
len-dau-trang
xuong-cuoi-trang