liên kết website liên kết website

thống kê lượng truy cập thống kê lượng truy cập
website-hit-counters.com
hoạt động của hđtđkt trung ương hoạt động của hđtđkt trung ương
Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương triển khai công tác năm 2012

Vừa qua, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã tổ chức Hội nghị "Triển khai công tác Thi đua Khen thưởng năm 2012". Đồng chí Nguyễn Thị Doan Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng TĐKT Trung ương chủ trì Hội nghị.

            Tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Thị Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; đồng chí Vương Văn Đỉnh, Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; đồng chí Mai Đức Chính, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Đại diện Lãnh đạo: Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ; cơ quan Thi đua - Khen thưởng các Bộ, ngành Trung ương và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Ban Thi đua Khen thưởng thành phố Hồ Chí Minh đã trình bày Tham luận quan trọng tại Hội nghị.

Năm 2011, ngành thi đua khen thưởng (TĐKT) đã đạt được nhiều thành quả quan trọng. Ban đã phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước giao; tham mưu có chất lượng trong việc tổ chức và triển khai các phong trào thi đua nói chung, phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” nói riêng. Công tác tham mưu, giúp việc cho Hội đồng Thi đua - Khen thưởng được thực hiện có hiệu quả. Ban đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn, thường xuyên nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước và nâng cao chất lượng thẩm định hồ sơ khen thưởng; giải quyết cơ bản công tác khen thưởng kháng chiến còn tồn đọng.

Trong năm 2011, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã thẩm định hồ sơ, trình Chính phủ và Chủ tịch nước ra Quyết định tặng thưởng cho 268.328 tập thể, cá nhân; thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 265 tập thể của 58 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và 2 bộ, ngành có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử; chỉ đạo và thực hiện tốt công tác thẩm định khen thưởng thành tích phục vụ năm ASEAN 2010, khen thưởng công tác phục vụ Đại hội XI.

Tuy vậy năm 2011 ngành TĐKT cũng bộc lộ một số hạn chế: Sự phối hợp trong lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền và đoàn thể chưa đồng bộ, thiếu chặt chẽ dẫn đến hiệu quả các phong trào thi đua chưa cao. Công tác tổ chức, chỉ đạo phong trào thi đua ở một số nơi còn mang tính hình thức, hành chính hóa, chậm đổi mới làm cho phong trào thi đua kém sức hấp dẫn, lôi cuốn. Công tác khen thưởng và thẩm định hồ sơ khen thưởng còn tình trạng vận dụng máy móc; tình trạng bình xét thi đua còn tràn lan và chưa đảm bảo chất lượng; công tác khen thưởng chuyên đề, đột xuất và khen thưởng người trực tiếp lao động sản xuất còn chưa được quan tâm đúng mức

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Doan, Phó Chủ tịch nước đã ghi nhận, biểu dương, chúc mừng những thành tựu mà cán bộ công chức ngành TĐKT đạt được đã góp phần thắng lợi chung của cả nước trong năm 2011, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, kinh tế và xã hội. Các phong trào thi đua trên các lĩnh vực đã khởi sắc, chuyển biến tích cực, nhiều đổi mới, có tính sáng tạo cao. Phó Chủ tịch nước đề nghị năm 2012 tập trung thực hiện 7 nhiệm vụ trọng tâm năm 2012; ngành TĐKT tiếp tục thực hiện lời kêu gọi thi đua Ái quốc của Bác Hồ và hướng đến lễ kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Thi đua yêu nước (11/6/1948 - 11/6/2013); nâng cao tính chuyên nghiệp của cán bộ làm công tác TĐKT, phải nâng cao bản lĩnh chính trị, tập huấn kỹ năng vận động, tuyên truyền; chỉ đạo thực hiện hoàn thiện Đề án đổi mới về công tác TĐKT trình với Bộ Chính trị. Bên cạnh đó, các phong trào phải sát vào thực tế, bám sát vào 3 nội dung phát triển kinh tế: Chuyển biến có hiệu quả quản lý đầu tư công; tái cơ cấu hệ thống tài chính ngân hàng; tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước và đặc biệt duy trì phong trào "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" đang được cả nước quan tâm ủng hộ.

Tổng kết Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương yêu cầu các bộ ngành địa phương thực hiện đánh giá 8 năm thực hiện luật TĐKT để làm căn cứ đề xuất hoàn thiện luật TĐKT phục vụ mục tiêu phát triển của đất nước; tiếp tục quan tâm, tổ chức triển khai các phong trào thi đua, phấn đấu mỗi năm có 1 phong trào riêng của địa phương bám vào nhiệm vụ chính trị, có tiêu chí cụ thể, nâng cao tính thực tiễn và có ý nghĩa về giao lưu cụm, khối để học hỏi những điển hình của từng địa phương; Thông qua các cơ quan báo chí và truyền thông cả nước đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xây dựng, phát hiện và nhân rộng các điển hình tiên tiên tiến. Đặc biệt, công tác khen thưởng phải từ phong trào thi đua, khen thưởng phải chặt chẽ hơn, đề cao khen thưởng cấp Nhà nước, chú trọng phát hiện những điển hình để khen; chăm lo bồi dưỡng tập huấn thi đua cơ sở. 

                                                                                      Trần Lê

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Xem tin theo ngày
Ngày

 

tin nổi bật nhất tin nổi bật nhất
Đại hội TĐYN năm 2010 Đại hội TĐYN năm 2010
tổng kết TĐYN năm 2010 tổng kết TĐYN năm 2010
Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
HÌnh Ảnh hoạt động HÌnh Ảnh hoạt động
Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động