liên kết website liên kết website

thống kê lượng truy cập thống kê lượng truy cập
website-hit-counters.com
Thông tin góp ý Thông tin góp ý
Có bao nhiêu danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng?
Câu hỏi
(Người gửi: | Địa chỉ: | Email: )
Có bao nhiêu danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng?
Câu đáp
Danh hiệu thi đua gồm :
+ Danh hiệu thi đua đối với cá nhân ;
+ Danh hiệu thi đua đối với tập thể ;
+ Danh hiệu thi đua đối với hộ gia đình.
2. Các hình thức khen thưởng gồm:
+ Huy chương
+ Huân chương
+ Danh hiệu vinh dự Nhà nước ;
+ “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước”
+ Kỉ niệm chương, Huy hiệu ;
+ Bằng khen ;
+ Giấy khen.
Câu đáp
Lương Thị Hồng Hoa:
Có bao nhiêu danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng?
Câu đáp
Các hình thức khen thưởng gồm:

1. Huân chương;

2. huân chươngHuy chương;

3. Danh hiệu Vinh dự Nhà nước;

4. “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước”;

5. Kỷ niệm chương, Huy hiệu;

6. Bằng khen;

7. Giấy khen.

 

tin nổi bật nhất tin nổi bật nhất
Đại hội TĐYN năm 2010 Đại hội TĐYN năm 2010
tổng kết TĐYN năm 2010 tổng kết TĐYN năm 2010
Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
HÌnh Ảnh hoạt động HÌnh Ảnh hoạt động
Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động